Vindusknekter


SNEKKERVERSTED

Dirk TeggeVK 1

UK 2

VK 1     l  23,5 cm x  b  9,8 cm  x   t 4 cm       Pris  60 kr inkl mva

UK 2     l 13,5 cm  x  b 9,8 cm  x  t 4 cm         Pris  40 kr inkl mva

VK 1 p

UK 2 p

VK 1 p  Pris 70 kr inkl mva

UK 2 p  Pris 50 kr inkl mva

VK 3

UK 4

VK 3  l 23,5 cm x b 9,8 cm x t 4 cm  Pris 60 kr inkl mva

UK 4  l 17 cm x b 9,8 cm x t 4 cm  Pris 40 kr inkl mva

VK 3 p                                                       UK 4 p                        

VK 3 p  Pris 70 kr inkl mva

UK 4 p  Pris 50 kr inkl mva

VK 5

UK 6

VK 5    l 23,5 cm x b 9,8 cm x t 4 cm   Pris 60 kr inkl. mva

UK 6    l 17,0 cm x b 9,8 cm x t 4 cm   Pris 40 kr inkl. mva

VK 5p

UK 6p

VK 5 p Pris 70 kr inkl mva

UK 6 p Pris 50 kr inkl mva

VK 7

UK 8

VK 7  l 25 cm x b 9,8 cm x t 4 cm Pris 60 kr inkl. mva

UK 8  l 18 cm x b 9,8 cm x t 4cm Pris 40 kr inkl. mva

VK 7p

UK 8p

VK 7p Pris 70 kr inkl mva

UK 8p Pris 50 kr inkl mva

VK9

UK10

VK 9  l 18,5 cm x b 9,8 cm x t 4 cm Pris 60 kr inkl. mva

UK 10  l 14,5 cm x b 9,8 cm x t 4cm Pris 40 kr inkl. mva

SK 1

30x7x3,6

pris 45 kr inkl mva

VK 9p

UK 10p

VK 9p Pris 70 kr inkl mva

UK 10p Pris 50 kr inkl mva


SK 1 p

30x7x3,6

pris 55 kr inkl mva